Monday, 7 January 2013

sanu shonk nahi pyar poun dasanu shonk nahi pyar poun da ,
 saddiya yaara nall bahara ne ,
 is raah vich bas dhoka hai ,
 dagebaz sarriya nariya ne ,
 har koi nahi hundi heer jehi ,
 sahiba wargiya hazra ne ,
 jo zakham kade nahi bhar hunde ,
 eh mardiya eho jehiya mara ne ,
 aasi jann ke ina nu muuh nahi lounde
 unj mardiya sadde te hazara ne